Avanmälan VÅREN 2024

Betalning & förbindelse om betalning

Faktura skickas via e-post till den e-post du angett. Vi försöker hålla nere administrationen på ett minimum. Att vi inte tar betalt i förskott ska ej tolkas som att du inte har full betalningsskyldighet enligt din anmälan.  Obs att det dröjer ett tag innan du får faktura!

Avanmälan
(English version below)

  • Endast via formulär nedan. Ingen annan e-postadress eller hänvisning till telefonsamtal eller dylikt accepteras.
  • Avanmälan skall göras skyndsamt. Om du gör den innan 10 JANUARI  medför det ingen kostnad för dig
  • Avanmälan på grund av att vi missat ett krav (observera krav, det är inte samma sak som önskemål) i din anmälan medför ingen kostnad för dig förutsatt att du gör avanmälan skyndsamt efter att grupperna publicerats.
  • Avanmälan mellan 10 JANUARI och den dagen träningsgrupperna presenteras: Administrativ avgift på 500 SEK, kräver läkarintyg*
  • Avanmälan samma dag eller dagen efter att träningsgrupperna presenterats : Administrativ avgift på 1000 SEK, kräver läkarintyg.*
  • Avanmälan därefter:
    Avgift för träningsgrupp faktureras i sin helhet och du är betalningskyldig oavsett. Tillgodo för framtida deltagande kan ges upp till halva beloppet på kommande termins träning. Kräver läkarintyg* och avanmälan måste göras innan 5e träningen (därefter är det omöjligt att ersätta din plats med en reserv).

* I läkarintyget ska det framgå att du på grund av din skada/sjukdom ej ska/får träna samt för vilken tidsperiod. Läkarintyg scannas in och laddas upp i formuläret nedan och det ska göras skyndsamt så att vi har chansen att sätta in en reserv i ditt ställe.

Tydliggörande avanmälan till träningsgrupper.

En del verkar tro att det är en liten sak att hoppa av träningsgrupperna när de är klara.  Så är det INTE och här kommer därför ett tydliggörande på den här frågan som vi får ibland:
– Men ni har ju massor med reserver varför kan jag inte hoppa av när jag känner för det? Det är väl bara att ni petar in en reserv i mitt ställe!
Svar: Ibland stämmer det att vi har reserver men att skapa träningsgrupper är ett pussel där vi tar hänsyn till spelnivå, vilken dag man kan/vill träna osv och dessutom ska reserven passa i gruppen där det blir en vakans. Efter att vi publicerat grupperna så är det många reserver som bokar in annat att göra (allt från Yogakurs till att tacka ja till att sjunga i kör) så det är inte så att det alltid finns reserver som kan hoppa in med kort varsel inom ett par veckor. Om du känner dig osäker på om du ska vara med i träningsgrupper hela terminen redan från start så anmäl dig inte så de som har bestämt sig får en ordinarie plats. Vi har full förståelse för skador eller annat elände så därav våra avbokningsregler enligt ovan. Om du vill ha starkare avbokningsskydd ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag och se över ditt försäkringsskydd.

Cancellation of registration & payment

Cancellation of registration

Can only be done by using the form on the bottom of this page. We do not accept cancellation of registration via email, phone call or any other form of contact besides the form stated below.
* Cancellation before 10/01/2024 will not result in any cost for you.

* Cancellation of registration due to that we have missed one of your demands when registering for a training group will not result in any cost for you if you fill in the form below as soon as the training groups have been published.

* Cancellation of registration after 10/01/2024 but before the training groups are published will result in an administrative fee of 500 SEK and a medical certificate is mandatory*.
* Cancellation of registration on the same day or the day after the training groups have been published will result in an administrative fee of 1000 SEK and a medical certificate is mandatory*.
* Cancellation of registration later than mentioned above will be billed in full and you are liable to pay.
* Half the amount you are liable to pay for the training group can be saved for next coming season. For that to be possible a medical certificate* is needed and cancellation of registration must be made before the 5th training session for the season (after that it is no longer possible to fill your spot with a substitute).

*the medical certificate should state that due to your injury/disease you should not/are not allowed to train during given time period. Medical certificate should be scanned and uploaded in the form below and should be done as soon as possible for us to find a substitute for your spot.

Payment & obligation of payment

An invoice will be sent to you via email after the training groups has started. We try to keep down our admin time and put all our time and effort in making sure as many people as possible will be able to train in a training group. The fact that we do not charge you in advance for the training group does not change the fact that you are still obligated to pay. If you have not received an invoice in 15 days after the first training group session of the season, please email ekonomi@beachvolley.se

Clarification of cancellation for training groups

Some seem to think it is not a big deal to cancel their spot in the training groups whenever they feel like it – it is a big deal. Let us clarify this by answering one of our most frequently asked questions regarding cancellations:
– You have lots of people on the wait list so why cannot I drop out whenever I feel like it? Just put someone else in the group instead of me!
Answer: Yes, sometimes it is true that we have people on the wait list. But creating a training group is a puzzle where we must consider players level, what day someone can train etc as well as the fact that the wait list person must be on the same level as the group who will miss one person if you drop out.

After we publish the training groups many people on the waitlist chose to do other activities and plans if they did not get a spot, so we do not always have people waiting and eager to join a group any time of the season. If you, already from the start, feel unsure if you want to join a training group or not then don’t register, so that the ones that has their mind set on beach volleyball will get a spot in a training group. Having said this, we are aware of injuries etc, which is why we have the cancellation rules above. If you wish to have better cancellation protection, we recommend you contact your insurance company and look over what covers you.

GÖR DIN AVANMÄLAN NEDAN:

AVAVANMÄLAN TRÄNINGSGRUPPER VÅREN 2024

Steg 1 av 2 - Dina kontaktuppgifter

  • Skriv telefonnummer i en följd och börja med +46. Exempel: +46701112233