Regler i beachvolleyboll

Regler i beachvolley enkelt förklarat!

Spelarna i laget har inga bestämda positioner annat än att man har en bestämt serveordning.

Serve
Bollen startar med en serve som skall slås bakom baslinjen. Serven skall slås med handen.
Man får hoppa bakom baslinjen in i banan och slå serven innanför baslinjen (Hoppserve) men vidrör man baslinjen med foten så är det övertramp. Bollen får vidröra nätkanten på väg över till andra sidan.

Mottagning av serve görs med baggerslag, enhandsslag eller korsade armar ovan huvudet. Fingerslag i servemottagning blir aldrig godkänt i praktiken även om det är tillåtet enligt regelboken som säger att det är godkänt om fingerslaget är rent. Men då detta är så svårt att genomföra och bedöma så har det i praktiken blivit så att alla fingerslag på serve blåser man bort.

Man har tre tillslag inom laget att få över bollen till andra sidan. Man får slå över bollen på första, andra eller tredje tillslaget.

Alla slag skall ske med kort beröring. Hållen boll är inte tillåtet. Fingerslag som spelas över nätet skall vara i axlarnas riktning.

Block räknas som ett slag med skillnaden att samma spelare får röra bollen två gånger. Så om du rör bollen i blocket får du själv spela nästa slag. Kom ihåg att efter bolltouchen i blocket så återster bara två slag till skillnad mot vanlig volleyboll där man får tre nya slag efter bolltouch med block.

Det är tillåtet att slå bollen i nät på den egna sidan och att medspelaren spelar upp bollen efter att den studsat ut från nätet. På högre nivå är det vanligt att spelare använder sig av nätet på det sätet.

Poäng
Varje boll ger poäng och man tävlar oftast i matcher i bäst av tre set. Vid turneringar med många lag är det praxis att spela set till 15 och när det är färre antal lag eller på högre nivå så spelas set till 21 enligt nedan.

En match spelas bäst av 3 set. De två första seten spelas till 21 poäng. Blir det ett avgörande set spelas detta till 15 poäng. För att vinna ett set måste det skilja två poäng. Lagen byter planhalva var sjunde poäng i seten som går till 21 poäng, detta för att inget lag skall få fördelar av vind, sol eller andra naturfaktorer. I seten som spelas till 15 byter man sida var 5:e poäng.

Time-out 
Varje lag har rätt till en time out per set á 30 sekunder. Skulle något lag få en skada har laget rätt till 3 minuters skade-timeout.

Banan
Linjerna för hela banan är 16x8m. Varje planhalva är 8×8 meter. Nätet mellan planhalvorna är 2,24m för damer, 2,43m för herrar och 2,35 för mixat spel.

Ungdomar spelar på nät som är mellan 2 – 2,35m beroende på ålder och kön.

Linjerna räknas som en del av banan så om bollen tar minsta lilla på linjen så är den inne.

Slut enkel version.

————–

För fullständiga regler hänvisar vi till Svensk Volleyboll hemsida med regler och tävlingsbestämmelser.

 

Nedan text är saxad från Wikipedia.

Spelets idé

Beachvolley är ett lagspel, där lagen skiljs åt av ett nät. Spelet går ut att slå ner bollen på motståndarens planhalva. Det lag som lyckas med det vinner bollen. Spelets sätts igång genom att det lag som vann den senaste bollen servar. Lagen har sedan tre slag på sig för att slå bollen över nätet, inklusive block. Beachvolley spelas med händerna, men man får ta bollen med alla delar av kroppen.

Spelplanen

Spelplanen är uppdelad i två planhalvor, var och en 8×8 meter. Lagen skiljs åt av ett nät. Man spelar på sand och sanddjupet bör vara minst 30 cm. Nätets övre höjd är 2,43 m för herrar och 2,24 för damer. Ungdomar spelar på 2,00-2,35 m, beroende på ålder. Nätet är 8,5 meter långt och 1 meter högt. Linjerna som markerar spelplanen ska vara 5 cm breda. Vid tävling ska det finnas en ”fri zon” på minst 3 meter åt alla håll och spelar man inomhus ska det vara fritt minst 7 meter uppåt.

Regler

Varje lag består av två spelare. Det förekommer även varianter med tre och fyra spelare. Vid ungdomsspel rekommenderas tremannaspel och då kan man även ha avbytare. På planen har spelarna inga bestämda positioner, laget ska dock ha en bestämd serveordning. Bollen skall slås med ett kort tillslag, man får alltså inte hålla eller fösa bollen. Alla delar av kroppen får användas (förutom vid serve) vilket innebär att man till exempel kan rädda bollen med foten.

Max tre tillslag per lag är tillåtet och blockering räknas som ett slag. Laget som vinner bollen får poäng och rätten att serva. Om serverätten går över roterar laget som vann bollen och spelaren som står på tur går för att serva.

De vanligaste slagen är:

 • Serve: tillslag bakom baslinjen för att sätta igång spelet.
 • Bagger: för servemottagning och räddning av bollen.
 • Pass: för att förbereda anfall.
 • Smash: för att slå ner bollen på motståndarens planhalva.
 • Block: för att hindra smashen att gå över nätet.

Regelskillnader mellan volleyboll och beachvolleyboll

 • Ett beachvolleylag består av två spelare.
 • Planen är 16 x 8 meter i beachvolleyboll mot 18 x 9 m i volleyboll
 • I beachvolleyboll räknas block som ett slag, och laget har därför endast två tillslag kvar efter ett block. En spelare har rätt till ett tillslag efter egen block.
 • Reglerna för bedömning av fingerslag ändras ganska ofta i beachvolley. Det som dock gäller generellt är att domarna är hårdare i sin bedömning av att fingerslagen i beachvolley skall vara mer tekniskt perfekta.

Poängräkning

En match i tävlingssammanhang spelas i bäst av tre set. Första och andra set spelas till 21 poäng och det eventuella tredje och avgörande skiljesetet spelas till 15 poäng. Ett set måste alltid vinnas med två bollar (23-21, 28-26 etc.). Man byter planhalva under matchen vid var sjunde spelade poäng. Detta för att ingen ska få fördel av sol eller vind.

Terminologi

 • Cobra shot – ett kort, löst, överskruvat slag
 • Cut shot – ett kort, sidskruvat, diagonalt slag
 • Dig – försvarsräddning
 • Digge – anfallsslag som slås diagonalt
 • Floater – svävande serve där bollbanan är oförutsägbar
 • Goldmine – serveess diagonalt
 • Hard driven ball – hård smash
 • Husband & Wife – serveess mellan spelarna där båda tror att den andre tar den
 • Butterknife – serveess som skär rakt mellan spelarna
 • Knuckle – ett slag med fingerknogarna
 • Kongblock – enhandsblock
 • One-two barbeque – två raka förluster i en tävling med dubbel eliminering
 • Parre – anfallsslag som slås parallellt med sidlinjen
 • Razorblade – serveess parallellt med sidlinjen
 • Roof block (stuff block) – block där bollen går rakt ner på attackerande lags sida
 • Sand toe – slå, snubbla på tårna i sanden
 • Sideout – vinner rätten att serva
 • Sixpack – bollen mitt i ansiktet
 • Sky ball – en serve med väldigt hög bollbana där man utnyttjar sol och vind
 • Spike – smash
 • Tomahawk – räddning över huvudet med händerna ihopkopplade
 • Rens, Inget – ropas av passaren för att meddela partnern att det inte är något block vid nät och att han ska slå ner bollen så hårt som möjligt
Ovan text är saxad från Wikipedia.