GDPR

Villkor @The Beach/Beachhallen Tropical AB vad gäller integritet & gdpr.

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Beachhallen Tropical AB strävar efter att hantera personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Läs vår policy här (PDF).