Parkera kostnadsfritt hos oss!

Vi har fått uppdaterade direktiv av Södertälje Kommun på vad som gäller med parkering på deras mark utanför vår anläggning.

  • Parkering på kommunens mark är fortsatt kostnadsfri
  • Det är skyltat att man får stå 4 timmar. Vi har ställt frågan till ansvarig på kommunen om ankomsttid behöver anges med parkeringsskiva. Svaret är nej. De fotar och står bilen på samma ställe +4 timmar senare så får du böter (om du spelar turnering eller parkerar längre än fyra timmar av annan anledning så flytta bilen inom tidsperioden på 4 timmar.
  • Vi har framfört önskemål att kunna stå i 90 graders vinkel även närmast oss men där har kommunen svarat att det inte är möjligt. Det framgår av bilden nedan hur du får stå. Fråga om du är osäker.